Sociální byty ve Velké Bíteši

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: SK RAKETA, spolek
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003085
Zahájení projektu: 15. 12. 2016
Ukončení projektu: 16. 3. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem je pořízení bytů pro potřeby sociálního bydlení, které umožní vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Díky projektu koupí NNO SK RAKETA, spolek, 8 bytů včetně základního vybavení ve Velké Bíteši, nacházející se v lokalitě s dostupným občanským vybavením a dopravní obslužností, splňující všechny parametry sociálních bytů, bude je provozovat a poskytne cílové skupině sociální práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 295 543,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 328 887,50 Kč
Národní soukromá částka: 664 443,75 Kč
 
Celková částka: 13 288 875,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena