Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/32298
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je pomoci osobám s těžkým zrakovým postižením vstoupit na trh práce s takovým typem pracovních profesí, které nejen odpovídají jejich možnostem a schopnostem, ale o které je současně na trhu práce zájem.
Důvody, pro které považujeme realizaci projektu za velmi potřebnou, jsou následující:
- vysoká míra nezaměstnanosti cílové skupiny (až 80 %),
- specifické podmínky v Praze (značná kumulace nevidomých osob, značný úbytek pracovních míst spojený se změnami technologií i ekonomických podmínek),
- zavedení nových druhů profesí pro cílovou skupinu,
- přenesení odzkoušené techniky práce s hlínou z venkova do perspektivnějšího prostředí Prahy,
- možnost reagovat na aktuální zájmy institucí a firem (zpřístupňování zákaznických center nevidomým),
- možnost realizovat časově a finančně náročné aktivity.
Cíle projektu bude dosaženo:
- vytvořením nových typů pracovních profesí zejména pro nevidomé,
- vytvořením výukového a tréninkového pracoviště pro nevidomé využívajícíhospeciální techniku práce s hlínou,
- vyškolením 6 těžce zrakově postižených osob k profesi "řemeslník hmatového modelování",
- vyškolením 2 těžce zrakově postižených osob k profesi "lektor hmatového modelování",
- vyškolením 12 těžce zrakově postižených osob pro profesi "osvětový pracovník a konzultant zpřístupňování služeb nevidomým",
- vyškolením dalších zrakově postižených osob k dovednostem nezbytným pro uplatnění na trhu práce,
- vydáním osvětové brožury s tématem nevidomý klient nebo pracovník ve vaší organizaci.
Realizátoři projektu:
Projekt bude realizovat předkladatel bez partnerů a s nákupem vybraných služeb.
Realizační tým projektu tvoří: manažer projektu, finanční a provozní manažer, administrativní asistentka, vedoucí tréninkového pracoviště, odborný asistent pro práci s nevidomými, provozní pracovník pro tréninkové pracoviště, koordinátor osvětových a vzdělávacích aktivit a další lektoři a spolupracovníci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 131 430,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 729 076,00 Kč
 
Celková částka: 4 860 507,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena