Vzdělávání revmatologického týmu Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31564
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Systém profesního vzdělávání v dětské revmatologii se rok po uznání samostatnosti oboru teprve začíná formovat. V profesním vzdělávání fyziterapeutů, ergoterapeutů a všeobecných sester problematika dětské revmatologie zcela chybí, ani pro ně neexistují výukové materiály. Vzdělávání zdravotníků v oblasti organizace a metod výuky klinických oborů, prověřování znalostí a kompetencí školenců apod. nejsou u nás rozvinuty.
Vzhledem k tomu, že se Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (KDDL VFN) stává prvním odborným a současně vzdělávacím centrem pro pediatrický obor v České republice, je cílem projektu zavést vzdělávací program kompatibilní se špičkovými zahraničními centry.
Tento vzdělávací program budeurčen pro revmatologický tým KDDL VFN a zároveň i pro ostatní pracovníky KDDL VFN, podílející se na péči o dětské pacienty s revmatologickým onemocněním.
Cílem projektu je prostřednictvím zahraničních a tuzemských kurzů a stáží prohloubit vzdělání 28 zaměstnancům KDDL VFN v Praze v oboru revmatologické péče a tím dosáhnout rozvoje komplexně vzdělávacího centra dětské revmatologie pro specializační přípravu lékařů a pracovníků nelékařských zdravotnických profesí. Následně tak realizace projektových aktivit přispěje ke zvýšení kvality bezprostřední komplexní zdravotní péče o děti s chronickými revmatickými chorobami.
Projektové aktivity bude zajišťovat Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za přispění odborníků z řad vlastních zaměstnanců ave spolupráci s lektory zahraničních pracovišť.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 210 963,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 508 169,00 Kč
 
Celková částka: 3 719 133,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena