Podpora rozvoje vzdělávání v Channel Crossings

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Lenka PAVILKOVÁ - CHANNEL CROSSINGS
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31986
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt vychází ze současné situace v oblasti lidských zdrojů a nastaveného systému vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v organizaci žadatele (Lenka Pavilková-Channel Crossings) a partnera (Channel Crossings, s.r.o.).
Potřeba jeho realizace vychází z požadavků na efektivnější a hlavně cílené zaměření vzdělávání na jednotlivých pracovních pozicích a zároveň snahy o propracovanější systém profesního rozvoje a jeho úzkou návaznost na kariérní růst pracovníků a jejich profesní rozvoj.
Projektu se zúčastní pracovníci žadatele a partnera (zaměstnanci, lektoři, překladatelé a tlumočníci).
Zástupci všech uvedených skupin projdou vzdělávacím auditem, který bude realizován formou Assessment centra a zajistí vymezení nejoptimálnějších oblastí pro další rozvoj jednotlivých skupin.
Na základě získaných výsledků budou navrženy vzdělávací moduly, ve kterých budou pracovníci vyškoleni. Dosažený pokrok bude ověřen a vyhodnocen v rámci kontrolních vzdělávacích auditů a vzdělávací oblasti budou případně upraveny.
Poté proběhne další etapa realizace vzdělávacích kurzů.
V konečné fázi projektu budou po realizaci závěrečného vzdělávacího auditu dosažené výstupy zapracovány do úprav stávajícího systému vzdělávání v obou organizacích.
Celkem bude v rámci projektových aktivit podpořeno 135 osob.
Plánovaného cíle bude dosaženo naplněním těchto klíčových cílů:
- realizace vzdělávacích auditů, vyhodnocení výsledků a návrh školení
- zařazení motivačních seminářů
- realizace školení profesních dovedností
- realizace kurzů práce s PC a ICT
- realizace jazykových kurzů
- úpravy vzdělávacího systému a navázání na karierní růst
Projektové aktivity bude zajišťovat žadatel projektu v úzké spolupráci s partnerem. Realizace interních auditů a následného vzdělávání bude zajištěna dodávkou služeb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 601 472,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 634 609,00 Kč
 
Celková částka: 4 236 081,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena