Pidi Midi

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: EKO-CENTRUM "Pidi Midi?
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002203
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Budované zařízení péče o děti Pidi Midi bude provozováno na adrese Pavla Stránského 3399/2a, 40001 Ústí nad Labem. Kapacita zařízení bude 10 dětí. Projekt zahrnuje fázi vybudování zařízení od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016, tj. 6 měsíců a fázi provozu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018, tj. 24 měsíců. Zařízení bude provozováno jako dětská skupina pro veřejnost v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. Zařízení má výhody v blízkosti přírody, i MHD, zkušenostech personálu a bohatém výchovně vzdělávacím programu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 986 531,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 350 564,40 Kč
 
Celková částka: 2 337 096,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena