Komunitní centrum Buďánka - ostrov ve městě

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, občanské sdružení
Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000256
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Našemu občanskému sdružení se podařilo v rámci postupující revitalizace památkové zóny Buďánka opravit první z objektů - bývalý Koloniál. V něm bude otevřen komunitní prostor, kombinující kulturní, společenské a vzdělávací aktivity spolu s ekologickým přístupem. V rámci plánovaných aktivit bychom chtěli napomoci k aktivizaci občanské společnosti a nastartování integračních procesů, které zmírní patologické příznaky sociálního vyloučení různých ohrožených skupin v této lokalitě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 769 234,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 769 234,38 Kč
 
Celková částka: 1 538 469,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena