Medoo Silesia s.r.o. - Šalek medu zpředať svedu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Medoo Silesia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010602
Zahájení projektu: 1. 7. 2019
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Medoo Silesia s.r.o. je integrační sociální podnik. Zabývá se výrobou potravin z regionálních surovin a medu. V nevyužitých hospodářských budovách zámku v Šilheřovicích zřizuje novou aktivitu - prodejnu regionálních produktů s ochutnávkou a e-shopem. Podnik si klade za cíl pomáhat v regionu se začleňováním znevýhodněných osob na trh práce. V rámci projektu vzniknou 2 nová pracovní místa (1,5 přepočteného úvazku) pro osoby z cílových skupin.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 699 787,50 Kč
Národní soukromá částka: 299 962,50 Kč
 
Celková částka: 1 999 750,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena