Sociální byty v multifunkčním domě v Písařově

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Písařov
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003079
Zahájení projektu: 17. 7. 2017
Ukončení projektu: 21. 1. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší neexistenci dostupných nájemních bytů v obci pro osoby v bytové nouzi. Cílem projektu je prostřednictvím klíč.aktivit vybudovat nájemní byty, které umožní definované CS (kap. 5.3 Studie proveditelnosti) vstup do nájemního bydlení. Součástí projektu je také vznik kanceláře pro poskytování soc.služeb. Díky této cílené sociální pomoci napomůže CS osvojit si znalosti a dovednosti tak, aby se jim dařilo žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, a předcházet soc.izolaci

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 559 475,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 334 025,00 Kč
 
Celková částka: 8 893 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena