Automobily pro DomA 2

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: DomA - domácí asistence
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002329
Zahájení projektu: 18. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2017
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší jedinou hlavní aktivitu, která má za cíl rozvoj terénních sociálních služeb v Mikroregionu Hlučínsko: nákup automobilů pro účely poskytování pečovatelské služby a osobní asistence. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu automobilů pro poskytování těchto služeb. Realizací projektu dojde ke zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb a zlepšení materiálně technické základny poskytovatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 573 541,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 67 475,50 Kč
Národní soukromá částka: 33 737,75 Kč
 
Celková částka: 674 755,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena