Zvyšování zaměstnatelnosti osob z vyloučené romské komunity

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/19.00053
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Odrazit se ode dna

 

Za posledních dvacet let se česká společnost díky porevolučním změnám dostala mnohem dál, než byla před rokem 1989. Znalost cizích jazyků nebo maturita jsou dnes standardem. Stoupá i počet lidí s vysokoškolským vzděláním a lidé absolvují semináře a další kurzy v rámci sebevzdělávání. Tento trend ale neplatí všude, příkladem mohou být sociálně vyloučené romské lokality.

Jednou z cest, jak jejich obyvatelům pomoci, je dát jim možnost, aby mohli pracovat. To je i podstata dalšího úspěšného projektu financovaného z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Připravilo ho občanské sdružení LIGA a je určen všem zájemcům z řad bruntálské romské komunity.

Prostřednictvím kurzů, které poběží v několika cyklech, chtějí organizátoři maximálně zvýšit šance absolventů na získání práce. „Realizací projektu chceme docílit zvýšení znalostí, vědomostí osob z komunity. Nácvikem praktických činností pak zvýšit jejich schopnosti a dovednosti.“ 

Program potrvá celkem 35 měsíců, obsahuje několik klíčových aktivit a je koncipován tak, aby cílovou skupinu zasáhl co nejefektivněji. Jednou z nich je i poradna pro podporu zaměstnání, která bude pro zájemce v provozu po celou dobu trvání projektu. Další je tzv. komunikační balíček a práce s osobním počítačem. Posluchači se také dozví, jak nejlépe jednat na úřadech, při pracovních pohovorech a podobně. Semináře jsou ušity na míru podle požadavků, schopností a možností konkrétních účastníků. Ti se dále zdokonalí v českém jazyce, mohou podpořit svou kreativitu nebo ještě vylepšit své kuchařské dovednosti. Autoři projektu mysleli i na oblast zdraví a péče o něj.

„Náplně balíčku programů vycházejí z požadavků a potřeb komunity a jsou zaměřeny na jejich specifika. V romské komunitě žijící v Bruntále je velmi vysoká nezaměstnanost, která je způsobena zejména absencí vzdělání, nedostatkem znalostí a praktických dovedností členů komunity. Projekt je tak vhodným doplňkovým programem pomoci těmto lidem ke znovuzískání pracovních návyků a povinností, ke zkvalitnění komunikačních schopností, k zajištění vnitřní i vnější spokojenosti jedince. Všechny tyto faktory vedou ve svém důsledku ke zvýšení zaměstnatelnosti každého člověka z komunity,“ vysvětlují realizátoři.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 170 047,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 230 850,00 Kč
 
Celková částka: 8 400 898,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena