OKO - mobilní komunitní centrum - Žijeme a bavíme se spolu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Art Movement, z.s.
Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000151
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Mobilní komunitní centrum OKO-představuje unikátní interakci CS-duš.nemocných osob a sekundární cs.Činnost KC zvyšuje povědomí o problémech života cs a zapojuje je do kultur. a společen. života hl.m. Prahy.V rámci aktivizačních programů cs připravuje a zajišťuje interaktivní destigmatizační program MKC (trenažér duš.nemocí,workshopy animací,výstava, odborné přednášky,diskuse,divadlo,koncerty,filmy).Celkem 120 zapojených osob:80 účastníků (min.72 hod.zapojení) a 40 uživatelů služby (pod 20 hod)

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 828 121,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 828 121,88 Kč
 
Celková částka: 7 656 244,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena