Denní stacionář v Bruntále

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Bruntál
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175
Zahájení projektu: 2. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je nabídnout novou ambulantní sociální službu denního stacionáře osobám se zdravotním omezením na území města v Bruntále a umožnit jim tak integraci do společnosti a interakci s okolím. K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím vybudování denního stacionáře v objektu bývalé mateřské školy, který je nevyužitý a projde stavebními úpravami včetně pořízení vybavení pro potřeby denního stacionáře.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 934 193,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 106 034,20 Kč
 
Celková částka: 14 040 228,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena