Revitalizace Domova Radost pro osoby s postižením v Merklíně

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002324
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 23. 9. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Realizace projektu řeší komplexní revitalizaci centrální budovy Domova Radost v Merklíně u Přeštic, č. p. 194, v níž jsou poskytovány pobytové sociální služby domovy pro osoby se zdrav. postižením a odlehčovací služby registrované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách. Cílem je vytvořit zázemí pro kvalitní poskytování soc. služeb a podpořit inkluzi osob se zdravotním postiženým. Projekt významně zkvalitní život min. 15 uživatelům DOZP a desítkám uživatelů odlehčovací služby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 029 975,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 827 055,90 Kč
Národní soukromá částka: 413 527,95 Kč
 
Celková částka: 8 270 559,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena