Společně do práce

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: KONÍČEK, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007086
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je přispět k podpoře integrace OZP starších 50 let pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce. Dále pak předcházet dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní spojeným negativním sociálním dopadům. V projektu bude podpořeno min. 60 osob z CS.. Aktivity jsou uzpůsobeny konkrétní cílové skupině a jejím specifickým potřebám.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 342 146,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 589 790,63 Kč
 
Celková částka: 3 931 938,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena