Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rožnov pod Radhoštěm
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002339
Zahájení projektu: 29. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2017
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Pro poskytování sociálních služeb bude prostřednictvím rekonstrukce již stávajícího podkrovního prostoru nad objektem Městské policie zřízena noclehárna a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm. Záměrem projektu je nabídnout pomoc a vybudovat pro tuto cílovou skupinu bezpečné zázemí pro zabezpečení základních životních potřeb-noclehu, hygieny, poskytnutí jednoduchého jídla a možnost využití odborného sociálního poradenství s cílem předcházet sociálnímu vyloučení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 889 213,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 156 920,10 Kč
 
Celková částka: 1 046 134,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena