Sociální byty Červený Újezd

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Červený Újezd
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003065
Zahájení projektu: 17. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup a stavební úpravy domu č.p. 5 v centru obce Červený Újezd, ORP Votice, okr. Benešov, Středočeský kraj. Realizací projektu dojde k vytvoření 5 bytových jednotek adaptovaných pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Dispoziční řešení bytů je 1+KK a 2+KK. Celkem bude vytvořeno sociální bydlení pro min. 7 osob v bytové nouzi. Obec bude čerpat podporu v souladu s Nařízením 360/2012 de minimis SOHZ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 724 512,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 833 737,50 Kč
 
Celková částka: 5 558 250,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena