Stavební úpravy objektu č.p. 1355 nám. Jiřího z Poděbrad, Hořice - čtyři sociální bytové jednotky

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hořice
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003060
Zahájení projektu: 19. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt "Sociální bydlení v Hořicích" má za cíl provedení rekonstrukce a stavebních úprav v objektu nám. Jiřího z Poděbrad čp. 1355 ve městě Hořice za účelem vytvoření čtyřech bytových jednotek v režimu sociálního bydlení. Takto vzniklé sociální byty by prostřednictvím města Hořice sloužily cílovým skupinám definovaných v tomto projektu, při zajištění všech standardů bytové a sociální politiky a také požadavkům daných ve výzvě č. 35 IROP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 891 933,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 510 341,25 Kč
 
Celková částka: 3 402 275,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena