Pavilon dětského oddělení

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/03.01210
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 15. 5. 2010
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je výstavba nového pavilonu dětského oddělení.
Hlavním specifikem projektu je jeho komplexnost, která v rámci jednoho projektu řeší několik problematických okruhů:
- efektivnější uspořádání oddělení (kooperace, návaznost, zamezení duplicity),
- zvýšení komfortu pro pacienty a zlepšení kvality služeb,
- úspory energií,
- zvýšení kapacity (zejména pro matky a otce jako doprovod dítěte),
- celková modernizace nemocnice (nové přístrojové vybavení, nové technologie),
- odstranění bariér pro handicapované,
- podpora rovných příležitostí,
- snížení délky pobytu pacientů.
Dnešní budoova dětského oddělení byla postavena v roce 1937 jako infekční pavilon, v dalších letech 2 x celková rekonstrukce, poslední rekonstrukce v letech 1977-1981 v akci "Z", 27 let po ukončení poslední rekonstrukce budova neodpovídá v žádném z parametrů požadavkům roku 2008.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 218 760 640,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 604 818,00 Kč
 
Celková částka: 257 365 458,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena