Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí v PL Horní Beřkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/07.06895
Zahájení projektu: 15. 11. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Psychiatrická léčebna (PL) Horní Beřkovice předkládá projekt Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí v PL Horní Beřkovice. Projekt se zaměřuje na důslednou modernizaci technologického vybavení provozu prádelny,na důsledné oddělení čistých a nečistých prostor prádelny, čímž dojde k eliminaci křížení cest čistého a špinavého prádla a oddělení personálu a k minimalizaci vzniku nozokomiálních infekcí. Technické zázemí prádelny je z pohledů technického vybavení stroji z hlediska jejich životnosti a roku uvedení do stálého provozu hluboko za hranicí životnosti a provozuschopnosti. Modernizací strojů dojde k prevenci nozkomiálních infekcí a ke zkvalitnění služeb péče o zdraví poskytovaných pacientům léčebny. Pořizované zařízení bude směřovat do nákupu strojů pro praní, žehlení, sušení prádla, i jeho svážení a distribuci a manipulaci. Jedná se tedy o komplexní modernizaci provozu prádelny, která může přinést maximální efekt v podobě úspor nákladů na čištění prádla v PL Horní Beřkovice (nižší spotřeba vody, možností volit optimální vstupy el. energie, páry, vody, pracích prostředků s ohledem na velikost vsázky a druhu praného prádla). Ve všech strojích - pračky, sušiče, žehliče, budou zabudovány filtry pro odstraňování otěru z prádla. Otěry z prádla vznikají zejména u výrobků z bavlny, pokud se neodstraní v průběhu praní, zůstávají v prádle a následně se rozptylují v prostoru, kde je čisté prádlo používáno. Tím se stávají nosičem šíření nákaz. Výsledný provoz prádelny po realizaci projektu bude mít významný dopad na cílovou skupinu, tj. pacienty a personál léčebny v podobě zkvalitnění služeb a prevence nozokomiálních infekcí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 476 760,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 848 840,00 Kč
 
Celková částka: 32 325 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena