Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001503
Zahájení projektu: 28. 2. 2017
Ukončení projektu: 24. 9. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu a modernizaci stávajícího zdravotnického vybavení za účelem zvýšení kvality návazné péče. Právě vyšší kvalita návazné péče přispěje k efektivnější léčbě pacientů ve specializovaných centrech. Zlepšením stavu materiálně-technické základny dojde k větší efektivitě systému, pacienti nebudou posíláni do center specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení. Cíle projektu bude dosaženo pořízením nových přístrojů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 58 658 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 351 500,00 Kč
 
Celková částka: 69 010 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena