Modernizace a obnova přístrojového vybavení péče v onkogynekologii Nemocnice Nový Jičín a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005130
Zahájení projektu: 8. 11. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace, obnova a rozšíření vybavení pracoviště zdravotnickými prostředky a příslušenstvím pro zvýšení standardu vybavení jakož i zvýšení a rozšíření spektra léčebné péče o onkogynekologicky nemocné pacienty regionu. Nemocnice v rámci zvýšení úrovně a standardu zdravotnické péče vybuduje kvalitní vysoce specializované pracoviště zajišťující špičkovou a komplexní péči o nemocné v oblasti onkogynekologie ve spádové oblasti

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 860 992,33 Kč
Národní soukromá částka: 8 975 469,24 Kč
 
Celková částka: 59 836 462,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena