Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708
Zahájení projektu: 10. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK, zaměřeného na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost s ostatními složkami IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci této výzvy budou pořízeny výukové modely (figuríny, simulátory) pro simulace odborných zdravotnických zásahů a trenažéry a vybavení pro výcvik operátorů ZOS a nácvik MU pro stávající učebnu vzdělávacího a výcvikového střediska a další nově vybudovanou učebnu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 908 537,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 866 212,56 Kč
 
Celková částka: 5 774 750,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena