Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Domažlická nemocnice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001328
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je rozvíjet infrastrukturu v oblasti zdravotnictví, která posílí ekonomický a společenský rozvoj města Domažlice v souladu s koncepcí Města Domažlice a Plzeňského kraje

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 967 088,85 Kč
Národní soukromá částka: 5 994 192,15 Kč
 
Celková částka: 39 961 281,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena