Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/02.00281
Zahájení projektu: 15. 1. 2009
Ukončení projektu: 5. 3. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka je projekt jehož cílem je prostřednictvím půdní vestavby vytvořit nové vyučovací prostory, které budou plně odpovídat potřebám studentů a přispějí ke zkvalitnění stávající výuky na Gymnáziu V. Nováka. Předkládaný projekt řeší přetrvávající problém s nedostatkem vyučovacích prostor a dalších prostor pro mimoškolní aktivity a pedagogické zázemí. Nově vytvořené učebny budou plně vybaveny a budou složit k výuce cizích jazyků, výpočetní techniky, výtvarné a hudební výchovy a řady dalších předmětů. Součástí projektu je také výstavba bezbariérového výtahu, který zpřístupní celý objek i osobám tělesně postiženým.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 302 667,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 288 706,00 Kč
 
Celková částka: 28 591 374,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena