Revitalizace náměstí městyse Ševětín

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Městys Ševětín
Registrační číslo: CZ.1.14/2.3.00/06.02086
Zahájení projektu: 5. 8. 2011
Ukončení projektu: 19. 1. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Smyslem projektu je revitalizace zanedbaného Malého náměstí v městysi Ševětín. Projekt počítá s vybudováním odpočinkové klidové zóny v centru a s jednoznačným vymezením parkovacích míst. V rámci projektu dojde také k demolici zchátralé budovy bývaléškoly ve velmi špatném technickém stavu, která se na náměstí nalézá a zcela zastiňuje dominantu náměstí - kostel sv. Mikuláše sloužící širokému okolí.
Tento projekt je realizován především za účelem:
- zlepšení stavu veřejného prostranství, eliminace funkčních a estetických závad centrální části zastavěného území městyse
- revitalizace plochy sloužící v budoucnu jako odpočinková zóna
- odstranění problémů s hlukem a výfukovými plyny nákladních automobilů, které parkují na dnešní štěrkované ploše náměstí
- zvýšení plochy zeleně v obci, výsadby stromů

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 986 278,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 056 402,00 Kč
 
Celková částka: 7 042 680,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena