Školní družina Kardašova Řečice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Kardašova Řečice
Registrační číslo: CZ.1.14/2.5.00/05.01663
Zahájení projektu: 6. 6. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je novostavba Školní družiny, která bude spočívat v demolici stávajícího objektu v havarijním stavu a nové výstavbě objektu na stejném umístění. Součástí projektu je rekonstrukce venkovních ploch v areálu objektu a ozelenění venkovního prostoru sadovou výsadbou. Projekt řeší také vybavení Školní družiny moderním zařízením, které umožní využívání ICT technologií, orientaci na technické dovednosti dětí a vytvoření dobrých podmínek pro sportovní vyžití.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 212 432,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 978 664,00 Kč
 
Celková částka: 13 191 097,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena