Dlouhá cesta

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/19.00001
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Sociální vyloučení je problémem velké části romského etnika. Některé komunity žijí částečně izolovaně od okolního světa, což znesnadňuje jejich soužití s většinovou společností. Špatné majetkové poměry většiny obyvatel pak přispívají ke vzniku tzv. kultury chudoby.

Termín kulturní chudoba zavedl na konci 50. let 20. století americký antropolog Oscar Lewis. Tato dvě slova popisují stav, kdy se chudí lidé naučí žít v nevyhovujících podmínkách a následně k takovému životu vychovávají i své děti. Problém nastane v případě, kdy se členové vyloučených komunit mají začlenit do života většinové společnosti. Jsou dezorientovaní, netuší, jak řešit problémy, na koho se obrátit a podobně. Výsledkem je chybějící vzdělání, vysoká nezaměstnanost a kriminalita. Změnit takovou situaci je běh na dlouhou trať, který ale stojí za to absolvovat.

Všem zájemcům z řad zlínských Romů se snaží pomáhat například ARGO, Společnost dobré vůle. Konkrétním příkladem je i projekt financovaný z ESF s názvem „Dlouhá cesta“. Jeho náplní je podpora práce terénních pracovníků ve Zlínském kraji a tím pádem ještě větší dostupnost pomoci obyvatelům vyloučených lokalit.

„Vybíráme motivované občany a rodiny, kteří mají zájem vymanit se ze stávajících podmínek a jen potřebují pomoc. Zajišťujeme práci pro ty, kteří chtějí skutečně pracovat. Dobře nastavenými půjčkami je možné zajistit vlastní bydlení například rekonstrukcí starších domů nebo bytů, kde by si účastníci za vedení profesionálních vybraných firem sami prováděli rekonstrukční práce. Velký důraz klademe na vzdělávání romských dětí. Pro terénní práce v romských komunitách využíváme schopné Romy, kteří prošli školením a dobře se orientují v romské problematice,“ popisují autoři projektu činnosti, které vedou ke zlepšení života Romů.

Během prvního roku se realizátorům podařilo pomoci 187 lidem. Účastníci měli zájem hlavně o sociální poradenství, pomoc při hledání nového bydlení, asistenci na úřadech, podporu při hledání nové práce nebo doučování dětí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 066 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 879 558,00 Kč
 
Celková částka: 5 945 558,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena