Lezecké centrum LezeTop Písek

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: VERTIGO Písek, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/05.01804
Zahájení projektu: 15. 1. 2010
Ukončení projektu: 17. 6. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování profesionálního lezeckého centra ve městě Písek o rozloze 1 500 m2.
Projekt vychází z nedostatečné nabídky regionu v oblasti lezeckého sportu, jehož obliba v posledních letech neustále stoupá a poptávka po této službě má vzrůstající tendenci. Cílem projektu je tedy uspokojit tuto poptávku a rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu v oblasti volnočasových aktivit.
Lezecké centrum bude mimo možnosti aktivního strávení volného času poskytovat i celou řadu doprovodných služeb - možnost pořádání firemního vzdělávání tzv. firemní dny, organizace prestižních závodů, které do regionu přilákají nové návštěvníky, výcvikové kurzy lezení pro širokou škálu cílových skupin, dny otevřených dveří v době konání městských akcí a jiné.
Projekt bude mít pozitivní dopad na rozvoj služeb cestovního ruchu, na zatraktivnění nabídky volnočasových aktivit, na prodloužení turistické sezóny ve městě a na zvýšení konkurenceschopnosti města Písek i celého Jihočeského kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 416 348,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 955 826,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 006 708,00 Kč
 
Celková částka: 11 378 882,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena