Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Biskupství českobudějovické
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
Zahájení projektu: 23. 9. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je celková oprava fasád bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Č. Budějovicích a dále oprava krovů a střech na vybraných částech objektu. Dalším předmětem jsou restaurátorské práce v exteriérech (kamenné prvky, vitráže, vstupní dveře) i interiérech (lavice, sakristijní skříň) a parková úprava v parkánu kláštera. Parkán pak bude zcela nově otevřen veřejnosti. Vznikne nová prohlídková trasa, která povede až ke krovům nad severní boční lodí kostela.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 005 836,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 353 627,80 Kč
Národní soukromá částka: 3 176 813,90 Kč
 
Celková částka: 63 536 278,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena