Pavilon skla Klatovy

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Klatovy
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02845
Zahájení projektu: 1. 2. 2014
Ukončení projektu: 15. 8. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování moderní a atraktivní expozice skla v prostorách bývalého výstavního pavilonu Vlastivědného muzea Dr.Hostaše. Budoucí Pavilon skla Klatovy nabídne důstojný příbytek pro historické sklo i soudobé výstavy, vernisáže, přednášky. Stálá expozice historického skla bude umístěna do vitrín podél stěn a do okna k zahradě. Krátkodobé výstavy budou osazeny do volného prostoru mezi vitríny, prostor umožní jak výstavy drobných děl v mobilních vitrínách, tak monumentální výstavy. Počítáme i s doplňkovými výstavami (obrazy, fotky na stěně). Globálním cílem projektu je zvýšit využití území posílením a zkvalitněním infrastrukturní vybavenosti pro cestovní ruch. Součástí projektu budou konkrétně: - stavební úpravy bývalého výstavního pavilonu včetně úpravy veřejného prostranství - vybavení obnoveného interiéru instalačními prvky a mobiliářem k účelu stálé expozice skla i krátkodobých výstav.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 694 475,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 710 789,00 Kč
 
Celková částka: 11 405 264,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena