Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Spálené Poříčí
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/05.01651
Zahájení projektu: 26. 3. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Tento veřejně prospěšný neziskový projekt se zabývá revitalizací prostor náměstí Svobody ve Spáleném Poříčí a ulic Pražské, Zámecké a Tyršovy, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.
Vzhledem k lokalitě, o kterou se jedná, je zjevná vysoká priorita projektu pro dané území. Náměstí je centrálním prostorem historického jádra a vyhlášené památkové zóny města, nejexponovanější turistickou zónou města, avšak dodnes si zachovalo tradiční funkce zajišťující mu přirozenou životaschopnost, což je pro turisty tím přtažlivější. V oblasti se soustředí značná část života obce a z hlediska hospodářských a společenských aktivit jde o klíčovou část města.
Výstupem projektu by měly být revitaIizované venkovní veřejné prostory v památkové zóně včetně ploch nově upravené zeleně a doplnění lokality o nové prvky informačního systému, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše atd.Technická řešení komunikací ulic jsou navržena tak, aby odpovídala specifickým potřebám osob s omezenou schopností pohybu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 980 118,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 878 844,00 Kč
 
Celková částka: 25 858 962,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena