Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na regionální muzeum

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Obec Nečtiny
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/05.01638
Zahájení projektu: 25. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Jedná se o rekonstrukci měšťanského domu čp. 79 v Nečtinech z první poloviny 17. století, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rej. č. 35562/4-1452. Objekt bude opraven, historické konstrukce budou zachovány a obnoveny, nevhodné novodobé úpravy budou odstraněny. Novým využitím opraveného domu čp. 79 bude provoz regionálního muzea a informačního centra.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 907 153,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 101 262,00 Kč
 
Celková částka: 14 008 415,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena