Archeopark pravěku ve Všestarech

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00875
Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je výstavba Archeoparku pravěku ve Všestarech v severní části obce. Realizací projektu dojde k vybudování komplexního areálu, kde bude stávající "pravěká vesnice" rozšířena o další nové budovy (budova hl. expozice pravěku, budova venkovní expozice, neolitický dům, eneolitický dům, expozice domácího zvířectva, sklad archeolog.materiálu), parkoviště, přístupovou komunikaci a zázemí pro návštěvníky. Plánovaný Archeopark bude zahrnovat stávající objekty "pravěké vesnice" a nové návštěvnické objekty vybudované prostřednictvím předkládaného projektu. Součástí projektu je nová cyklotrasa s naučnými tabulemi na místních význačných archeologických lokalitách, která povede z Hradce Králové k areálu Archeoparku a bude napojena na stávající systém cyklotras. Vybudováním Archeoparku pravěku ve Všestarech získá region nový prvek atraktivity cestovního ruchu, jediný svého druhu v ČR, který významným způsobem přispěje ke zpestření celkové nabídky a rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 029 148,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 181 614,00 Kč
 
Celková částka: 41 210 762,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena