Revitalizace kulturní památky zámku Bystřice nad Úhlavou

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: INTERTOUR,spol.s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/03.00707
Zahájení projektu: 10. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší záchranu - revitalizaci zámku v Bystřici nad Úhlavou (město Nýrsko). Objekt je evidován v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 35868/4 - 2800. Zámek je řadu let uzavřený, zchátralý, střešní konstrukce i přes snahu a nezbytné investice majitele vykazuje v některých místech havarijní stav. Jedná se proto o objekt charakteru brownfield, a to včetně areálu přilehlého k zámku. Realizací projektu bude zámek významné kulturní hodnoty zachráněn a částečně zpřístupněn veřejnosti. Současně bude realizován další projekt, a to rekonstrukce též zchátralého objektu dříve využívaného pro sociální péči pro děti a mládež na turistickou ubytovnu, který se nachází v areálu zámku. Lokalita tak získá hodnotnou, zajímavou a cenově velmi dostupnou infrastrukturu cestovního ruchu, získá na estetičnosti a významu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 413 057,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 252 292,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 237 351,00 Kč
 
Celková částka: 24 902 701,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena