REVITALIZACE STRAKONICKÉHO HRADU

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Strakonice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00405
Zahájení projektu: 10. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace národní nemovité kulturní památky Strakonického hradu pro účely dalšího využití pro rozvoj cestovního ruchu, a to ve formě obnovení funkcí některých interiérů a jejich zvelebení.
V rámci projektu mají být vykonánytyto aktivity:
a) obnovení černé kuchyně a instalace depozitní výstavy Muzea středního Pootaví
b) obnovení reprezentačních prostor, prostor pro klubové aktivity a klubovny skupin hist. šermu, instalace vybavení pro účely společensko-kulturního zázemí a realizace společenských akcí menšího rozsahu.
c) obnovení prostor pro potřeby Muzea středního Pootaví a instalace vybavení pro účely rozšíření využití expozice muzea, vytvoření prostoru pro laickou badatelnu a informační centrum s knihovnou
d) vybavení infocentra muzea informačním systémem pro elektronické zpřístupnění depozitáře muzea a přes internet digitalizovaných sbírek dalších muzeí.
Projekt navazuje na již realizované akce rekonstrukce a revitalizace hradního komplexu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 791 914,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 904 455,00 Kč
 
Celková částka: 12 696 369,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena