SPORT PARK ZADOV - KOBYLA

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Česká unie sportu
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02904
Zahájení projektu: 15. 8. 2014
Ukončení projektu: 29. 5. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace a rozšíření volnočasových aktivit pro celoroční využití v Lyžařském areálu Zadov. LA se nachází v CHKO Šumava. Cílem projektu je podpořit cestovní ruch v dané oblasti a to zvýšením konkurenceschopnosti a návštěvnosti lyžařského areálu s dopadem na celý region. Očekávaným cílem je také prodloužení délky využívání zimní sezóny. Smyslem projektu je nabídnout všem návštěvníkům dané lokality množství aktivit během všech ročních období. Nabídnout kvalitnější podmínkypro běh na lyžích, zrekonstruovat místní dominantu skokanský můstek na vyhlídkovou věž, která je v této chvíli v havarijním stavu, a nabídnout vyžití pro velkou cílovou skupinu - rodiče s dětmi. Lyžařský areál Zadov je ve vlastnictví České unie sportu, která je sdružením s celostátní působností. Realizace projektu bude probíhat od 1.5. - 30.11.2014, poté dojde k závěrečnému vyúčtování. První dva měsíce budou probíhat výběrová řízení, poté bude zahájena fyzická realizace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 780 289,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 490 639,00 Kč
Soukromé zdroje: 488 759,00 Kč
 
Celková částka: 3 759 687,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena