Depozitář Krkonošského muzea - I. etapa - rekonstrukce objektu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001723
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Krkonošské muzeum je paměťovou institucí uchovávající poznatky o vývoji Krkonoš a o životě v krkonošském regionu. Jednotlivé pobočky muzea (Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou a Harrachov) pro uchování sbírkových předmětů používají vlastní depozitáře v místě muzea - na půdě, v podkroví, v kancelářích. Depozitáře bohužel nesplňují požadované podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Realizace projektu počítá s rekonstrukcí stávající budovy na depozitář vč. zřízení zázemí odborných pracovišť.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 708 507,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 595 618,96 Kč
 
Celková částka: 17 304 126,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena