MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Příbram
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/03.00025
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projektový záměr řeší komplexní rekonstrukci areálu autobusového nádraží a jeho přeměnu na moderní dopravní terminál, který na bázi bezbarierovosti spojuje základní prvky veřejné dopravy ve městě a regionu - autobusovou přepravu a MHD, v dostupné vzdálenosti desítek metrů pak také vlakovou dopravu.
Významným prvkem dopravního terminálu bude také moderní informační systém , který bude pracovat na bázi moderních technologií a svými uživatelskými parametry bude vstřícný pro osoby s různými typy omezení ( senioři, slabozrací a nevidomí, osoby neužívající IT apod.).
Bezpečnost této lokality s vysokou mírou pohybu osob a dopravních prostředků bude zvyšovat kamerový systém napojený na městskou policii, a základní dopravní opatření ( usměrnění dopravy v přepravní části areálu).
Realizace projektu je jednou z hlavních priorit města Příbram v letech 2007 -2010, projekt je součástí integrované rozvojové strategie města a koresponduje s aktivitami v rámci Národní sítě zdravých měst.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 720 402,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 127 128,00 Kč
 
Celková částka: 60 847 530,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena