Na kole do práce a pro radost

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Žebrák
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/45.00999
Zahájení projektu: 25. 7. 2011
Ukončení projektu: 17. 10. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je, v souladu s Programem obnovy města Žebrák,a ve spolupráci s partnery projektu vybudování cyklostezky mezi městem Žebrák a obcí Točník. Nová cyklostezka by měla rezidentům a obyvatelům okolních obcí nabídnout alternativní způsob každodenní dopravy do zaměstnání, škol, na úřady, za nákupy a zábavou. Důsledkem projektu bude zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, snížení počtu dopravních nehod, rozvoj šetrného a ekologického způsobu dopravy a zejména snížení individuální motorové dopravy s výsledným pozitivním dopadem na životní prostředí. Projekt předpokládá vybudování 772 metrů cyklostezky v šíři 2,5 metru včetně veřejného osvětlení, které má sloužit pro zvýšení komfortu cyklistů a dopravního značení pro zajištění bezpečnosti provozu. Investorem a koordinátorem projektu je žadatel město Žebrák, ve spolupráci s partnery projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 544 255,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 636 064,00 Kč
 
Celková částka: 3 180 319,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena