II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/2a.01520
Zahájení projektu: 10. 4. 2014
Ukončení projektu: 30. 10. 2015
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem této stavby je přemostění trati ČD v ulici Koutecká, která tak nejvíce zjednoduší průjezd tranzitní dopravy ve městě Poděbrady. Městem Poděbrady je od severozápadu na jihovýchod vedena železniční koridorová trať, Lysá nad Labem - Kolín, traťový úsek 1191. Trať je silně frekventovaná a úrovně křížení způsobuje zásadní komplikace v bezpečnosti a dopravní plynulosti. Doba během dne, kdy jsou spuštěny závory, je dlouhodobě neúnosná. Za daných okolností je nutná přestavba křížení trati. V návaznosti na přestavbu křížení trati dojde k přestavbě stávající křižovatky Mánesova - Alešova na okružní v místě silnici II/329 v Poděbradech s místními komunikacemi a připojení areálu ČSAD. Dále také dojde k zrušení úrovňového železničního přejezdu se závorami. Stavba by především měla sloužit místní automobilové dopravě (spojení dvou částí města rozdělených tratí) na silnici II. třídy, dále pak provozu pěších a cyklistům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 111 523 229,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 680 569,00 Kč
 
Celková částka: 131 203 798,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena