Napojení přístavu Mělník na silnici I/16

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/20.00437
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti regionální dopravní infrastruktury, tj. v tomto případě redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst a zlepšit napojení průmyslových areálů na regionální síť. Projekt je určen pro obyvatele bydlící především v blízkosti přístavu Mělník v ulicích Nůšařská, Legionářů, Celní, Českolipská, Čertovská, rezidenty bydlící v obytné zástavbě, kteří jsou vystavování každodenním nepříznivým účinkům hluku a vibrací, společnosti, které sídlí nebo podnikají v areálu přístavu Mělník.
Obecným cílem projektu je vybudování místní komunikace za účelem zlepšení napojení stávajícího rozvojového průmyslového areálu přístav Mělník na silnici I/16 v délce 0,259 km, přesunutí dopravy cca 800 nákladních vozidel denně mimo obydlenou zónu a snížení hlukové zátěže obyvatelstva v oblasti ulic Legionářů, Celní a Českolipská. Cíl projektu bude dosažen realizací plánovaných aktivit. Plánované aktivity budou zajištěny projektovým týmem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 414 266,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 621 399,00 Kč
 
Celková částka: 21 035 665,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena