Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Benátky nad Jizerou
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/54.01392
Zahájení projektu: 1. 9. 2012
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování cyklostezky ve městě Benátky nad Jizerou. Díky této cyklostezce dojde k rozvoji cyklodopravy ve městě a výrazným způsobem se zvýší bezpečnost uživatelů cyklistické dopravy. Stezka bude propojovat dvě části Benátek nad Jizerou, které jsou od sebe odděleny řekou Jizerou. Jedná se o Staré a Nové Benátky nad Jizerou. Cyklisté již nebudou muset užívat stávající komunikace pro automobilovou dopravou, které vykazují vysokou intenzitu dopravy a mají nepříznivý reliéf (velké převýšení). Zároveň se občanům města a okolních obcí podstatným způsobem usnadní bezpečná dojezdnost za každodenními službami a infrastrukturou ve městě (dojíždění do škol, práce, za nákupy, službami, zábavou atd.). Žadatelem o dotaci je město Benátky nad Jizerou a celý projekt je koncipován jako neziskový a nezakládající veřejnou podporu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 556 700,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 889 175,00 Kč
 
Celková částka: 9 445 875,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena