rekonstrukce mostu ev.č. 016 Poděbrady II/611

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/01.00013
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu přes inundační území řeky Labe v Poděbradech na silnici II/611, převádějícího přes toto území Pražskou ulici. Projekt řeší rekonstrukci mostu s ponecháním stávající železobetonové spodní stavby a provedení nosné konstrukce jako železobetonové desky se zabetonovanými nosníky uložené prostě na ložiscích na úložných prazích. Původní kamenná část, zahrnující kamenné klenby a spodní stavbu, se zachová a provede se její sanace. 
Stavba je chráněnou nemovitou kulturní památkou s katalogovým číslem 38604/2-1933. Rekonstrukce mostu je navržena v souladu s požadavky NPÚ, tj. obnovení původního vzhledu mostu za současného provedení nové nosné konstrukce (železobetonová deska se zabetonovanými nosníky).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 149 958,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 320 580,00 Kč
 
Celková částka: 55 470 538,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena