Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Čelákovice
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/27.00660
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Město Čelákovice v intravilánu města v souladu s územním plánem rozhodlo o vytvoření průmyslové zóny. Zajistilo vložení inženýrských sítí. Pozemky byly prodány investorům, kteří připravují výstavbu firemních objektů. Předpokladem pro řádnou dopravníobsluhu firem a jejich napojení na regionální silniční síť je vybudování místní komunikace. Aktivity spojené s vybudováním místní komunikace realizuje město - zajistilo územní rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení, podalo žádost o stavební povolení. Spolu s poradenskou firmou připravuje žádost o dotaci z Regionálního operačního programu, uzavřelo dohody s partnery, kteří se podílejí na jednotlivých fázích projektu. Vytvořilo realizační tým, který profesně pokrývá přípravnou, realizační i uživatelskou fázi projektu. Předkládaný projekt je uveden v rozvojovém dokumentu města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 985 974,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 478 961,00 Kč
 
Celková částka: 2 464 936,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena