Páteřní cyklostezka městem Rakovník

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rakovník
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000910
Zahájení projektu: 12. 2. 2014
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Záměrem projektu je vznik páteřní cyklostezky městem Rakovník, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Podél trasy plánované cyklostezky, která bude napojena na železniční nádraží a přístupový chodník k autobusovému nádraží, bude zrekonstruováno příp. doplněno veřejné osvětlení z důvodu zajištění větší přehlednosti a bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů, bude provedeno dopravní značení a v rámci náhradní výsadby budou vysazeny i nové stromy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 647 369,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 349 535,84 Kč
 
Celková částka: 8 996 906,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena