Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Poděbrady
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/36.00760
Zahájení projektu: 15. 7. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Území, předkládané projektem k revitalizaci je historicky nejstarší oblastí města. Ulice Na Dláždění je jednou z nejstarších ulic ve městě. Po dlouhou dobu bývala ve středověku jedinou kamenem dlážděnou ulicí v Poděbradech protože bývala nejkratší spojnicí poděbradského hradu s farním kostelem. V současné době je povrch živičný, na mnoha místech opravovaný, jsou zde velmi patrné nerovnosti a zásahy, vzniklé po opravách jednotlivých sítí. Na základě požadavku zde žijících občanů, pracovníků zdejších zařízení bylo rozhodnuto o opravě povrchu komunikací v této lokalitě. Aby úprava komunikací odpovídala tradici a historické hodnotě této oblasti a současně zvýšila její atraktivnost a zpříjemnila zde pobyt bylo po konzultaci s pracovníky památkové péče rozhodnuto, že nový, opravený povrch bude ze žulové dlažby. Kolem kostela Povýšení svatého Kříže je navržena uprava terénu a vysázení nové trávy a bude zde rozmístěno 8 ks laviček, kolostav a 4 odpadkové koše.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 242 349,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 988 477,00 Kč
 
Celková částka: 7 230 827,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena