MATEŘSKÁ ŠKOLA VORLINA VLAŠIM

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Vlašim
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/23.00484
Zahájení projektu: 15. 9. 2010
Ukončení projektu: 24. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím výstavby nové mateřské školy vyřešit akutní nedostatečnou kapacitu MŠ ve Vlašimi (39 % odmítnutých), reagovat na poptávku po alternativní a inovativní formě výuky dětí a nabídnout služby a fyzické prostory, které usnadní sladění rodinného a profesního života a umožní větší zapojení rodiny do chodu školy.
Budovu tvoří zázemí pro zaměstnance, 2 třídy s příslušenstvím a oddělenými lehárnami (2x24/max. 28 dětí), výdejna jídla, terasa, multifunkční přednášková hala.Interiér má řadu inovativních prvků - mokrý koutek, sedací okno, válecí kout, vnitřní hřiště "HRAD", atd. Zahrada umožní dlouhodobý a zajímavý pobyt spojený s výukou (vodní hřiště, bylinková zahrádka, ovocný sad, altán, amfiteátr, hřiště, umělý kopec, naučné panely, atp.). Jedna třída bude vedena metodou Montessori.
Centrum denní péče tvoří zázemí pro rodiče, prostory pro sladění rodinného a profesního života, umožní realizaci zájmových kroužků nebo speciální výuky (př. logopedie).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 290 886,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 332 172,00 Kč
 
Celková částka: 28 623 058,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena