Centrum denních služeb

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: MĚSTO BRTNICE
Registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/20.01297
Zahájení projektu: 1. 8. 2012
Ukončení projektu: 1. 10. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Všeobecným cílem projektu je rozšíření sociálních služeb poskytovaných seniorům v cílové oblasti.
Specifickým cílem je zřízení centra denních služeb v Brtnici, kde budou poskytovány ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost. Předmětem projektu je celková přestavba a rozšíření prostor pro sociální služby. Rekonstrukcí budovy č.p. 384 získá žadatel možnost poskytovat nové služby : služby Denního centra služeb, tzv." Školky pro seniory". Rekonstrukce umožní vybudování nových prostor pro pečovatelky a dále výstavbu nových prostor pro poskytování kvalitních služeb denního centra. Součástí nových interiérů bude společenská místnost, sklad prostředků pro službu a hygienické zázemí.
Výstupy :
Celková zastavěná plocha: 73,4 m2
Zastavěná plocha schody, přístřešek : 10,6 m2
Užitková plocha objekt : 54 m2
Celková obestavěná plocha objekt 360 m3
Vybavení střediska osobní hygieny
Inf. koutek s PC a internetem
1. nové pracovní místo pro sociálního pracovníka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 930 163,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 517 088,00 Kč
 
Celková částka: 3 447 251,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena