Revitalizace centra Brandýsa nad Labem - obnova Masarykova náměstí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/36.00746
Zahájení projektu: 7. 11. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, konkrétně v lokalitě Masarykova náměstí.
Projekt je určen pro rezidenty města, současné a potencionální investory v oblasti rozvoje města, návštěvníky města, obyvatele využívající veřejné služby v centru města.
Cílem projektu je revitalizací centra Brandýsa nad Labem navrátit historickému centru města funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, zvýšit kvalitu života rezidentům města, zajistit možnost bezbariérového pohybu, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb v centru města.
Cíl projektu bude dosažen obnovou povrchů komunikací, realizací nových inženýrských sítí a bezbariérových opatření, kompletní obnovou mobiliáře, obnovením kašny, navrácením sochy sv. Jana Nepomuckého a obnovou zeleně.
Plánované aktivity budou zajištěny po stránce organizační členy projektového týmu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 078 490,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 133 220,00 Kč
 
Celková částka: 33 211 711,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena