Revitalizace centrální části Peček - park Za Sadem

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Pečky
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/10.00269
Zahájení projektu: 15. 11. 2008
Ukončení projektu: 15. 7. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšit kvalitu prostředí v centrální části Peček, kde se dnes nachází nevyhovující zeleň bez odpočinkových zón. Konkrétně se jedná o úpravu veřejného prostranství před kulturním domem, která má vést k oživení a lepšímu využití parku, zvýšení estetické hodnoty parku (novou výsadbou, architektonickými prvky). Důraz je kladen na soulad s okolní zástavbou, využití vhodných materiálů na komunikace (kámen) a regeneraci zeleně. Dále projekt řeší nebezpečnou dopravně bezpečnostní situaci na přilehlé křižovatce (vznikne nové parkoviště). Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé Peček, především děti, hendikepovaní a senioři.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 890 866,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 921 917,00 Kč
 
Celková částka: 12 812 783,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena